Στην Interattica Real Estate σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα κάθε επισκέπτη. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας , δεσμεύεστε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά το παρόν κείμενο, και ότι έχετε συμφωνήσει με αυτό. Σε κάποιες περιπτώσεις θα σας προτρέπουμε να συμφωνήσετε με την «Πολιτική Προσωπικών δεδομένων».

Η λήψη των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται αφού προηγουμένως έχετε εγγράφως συναινέσει για αυτό.

Η Interattica Real Estate δεν μεταβιβάζει τα στοιχεία αυτά σε τρίτους.

Τα σημεία στα οποία θα σας ζητήσουμε προσωπικά δεδομένα είναι:

Κατά την εγγραφή σας, ως χρήστες ή πελάτες μας, για τη χρήση υπηρεσιών μας.

Κατά την εγγραφή σας για τη λήψη των ενημερωτικών μας e-mail.

 

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης θα σας ζητήσουμε για την εγγραφή σας να μας παρέχετε μια διεύθυνση email η οποία θα χρειαστεί να πιστοποιηθεί.
Θα ζητήσουμε να μας δώσετε πληροφορίες για το όνομά σας και το τηλέφωνό σας, τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη του αιτήματός σας (Ανάθεση, Ζήτηση).

Μπορείτε οποτεδήποτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων.

 Μπορείτε να αναιρέσετε τη συγκατάθεσή σας όποτε επιθυμείτε.

Cookies

Ο δικτυακός τόπος www.interattica.com χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία στη χρήση του και είναι βάσει του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα cookies είναι ένα είδος προσωρινής μνήμης για το διαδίκτυο. Αποθηκεύονται στον περιηγητή σας και επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να “θυμάται” λίγες από τις πληροφορίες ανάμεσα στις σελίδες ή επισκέψεις.
Χρησιμοποιούνται ευρέως για να κάνουν την διαδικτυακή εμπειρία πιο προσωπική, κάτι το οποίο θεωρείται γενικά ως θετικό. Ωστόσο κάποια cookies συλλέγουν δεδομένα ανάμεσα σε πολλούς ιστότοπους, δημιουργώντας προφίλ συμπεριφοράς των ατόμων. Αυτά τα προφίλ μπορούν τότε να χρησιμοποιηθούν για να αποφασιστεί τι περιεχόμενο ή αγγελίες (διαφημιστικά) θα σας δείχνουν. Αυτή η χρήση των cookies για στόχευση συγκεκριμένα είναι που ο νόμος σχεδιάστηκε να τονίζει. Απαιτώντας από τους ιστότοπους να ενημερώνουν και να ζητούν τη συναίνεση των επισκεπτών έχει ως στόχο να δίνει στους χρήστες περισσότερο έλεγχο περί της online ιδιωτικής τους ζωής.

Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Για να βρείτε πολλά περισσότερα σχετικά με τα cookies γενικά και για τους διαφορετικούς τύπους αυτών, κοιτάξτε στον ιστότοπο Cookiepedia - την κύρια πηγή πληροφοριών για όλα τα cookies.